مارتین پیستوریوس: چگونه ذهن من به زندگی بازگشت - و هیچ کس نمی‎دانست

تصور کنید قادر به گفتن، "گرسنه‎ام"، "درد دارم"، "متشکرم"، و یا "دوستت دارم،" نباشید-- از دست دادن توانایی‌ برای برقراری ارتباط با دیگران، به دام افتاده در جسمش، احاطه شده توسط افراد، برای ۱۳ سال تنهایی کامل، واقعیت زندگی مارتین پیستوریوس بود. بعد از عفونت مغزی در سن ۱۲ سالگی، پیستوریوس توانایی صحبت کردن و حرکات کردن را از دست داد و در نهایت او در تمامی آزمایشهای مغزی ناموفق بود. او تبدیل به یک شبح شد. ولی چیز عجیبی شروع به اتفاق افتادن کرد-- ذهنش شروع به هم بافته شدن و برگشت کرد. در این سخنران