جیان جودیس: چرا جهان ما ممکنه بر لبه یک چاقو قرار داشته باشه

بزرگترین شگفتی کشف ذره بوزون هیگز؟ اینکه هیچ سورپرایزی وجود نداشت. جیان جودیس برای ما از یک مسأله فیزیک نظری صحبت می‌کنه: چه اتفاقی می‌افتاد اگر میدان هیگز در حالتی فوق چگال قرار داشت که معنیش این می‌شد که تمام مواد شامل اتم نابود بشن؟ با شوخ طبعی و جذابیت، جودیس سرنوشتی شوم رو طرح می‌کنه، و اینکه چرا ما نباید فعلا نگران باشیم. (تصویربرداری شده در TEDxCERN)