جوان انریکز: ظاهرانسانهای ۱۰۰ سال دیگر چه گونه خواهد بود؟

پژوهشگر پیشرو، خوان انریکز می‌پرسد: حالا که می‌توانیم باکتری و گیاهان و حیوانات را از لحاظ ژنتیکی تکامل دهیم--‌آیا اخلاقی است که بدن انسان را هم تکامل دهیم؟ در این سخنرانی نظری که از اعضای مصنوعی ساخت قرون وسطی تا مهندسی اعصاب امروزی و دانش ساخت مصنوعی دی ان ای ادامه پیدا می‌کند، انریکز مسائل اخلاقی مربوط به تکامل انسان را بررسی می‌کند و راههایی را که باید بدن خود را برای زندگی در مکان‌هایی دیگر غیر از کره زمین به تصویر می‌کشد.