ژانت صادق خان: خیابانهای نیویورک؟ دیگر ناخوشایند نیستند

ژانت صادق خان، که در سال ۲۰۰۷ در شهر نیویورک به این سمت گمارده شده، توضیح می دهد که : « شغل یک عضو کمیسیون حمل ونقل، تنها در مورد علائم ایست و چراغهای راهنمایی نیست ». در این سخنرانی طنزآمیز و تفکربرانگیز، او با جزئیات به بیان تفکر پشت ابتکارات موفق در تغییر شکل زندگی خیابان در ۵ منطقه نیویورک می پردازد؛ شامل افزودن زون های پیاده در تایمز اسکوور و ورود دوچرخه های Citi. به انتظار دیدن نکته برحسته آخر سخنرانی بنشینید.