Kate Slabosky: سه راه مختلف زایمان در پستانداران -- کیت اسلابوسکی

درس کامل در: همه پستانداران دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، مثل خون گرم و ستون فقرات. اما با وجود شباهت‌های بسیار، این موجودات تفاوت‌های بیولوژیکی بسیاری با هم دارند -- و یکی از برجسته ترین این تفاوت‌ها نحوه به دنیا آوردن نوزاد است. کیت اسلابوسکی زایمان در پستاداران وابسته به جفت، کیسه داران و تک سوراخیان را شرح می‌دهد. درس از کیت اسلابوسکی، انیمیشن از کمپوت کالکتیو.