لارئل بریتمان: سگهای افسرده، گربه های دچار اختلال تنش‌زای پس از رویداد- دیوانگی حیوانات برای ما انسانها چه معنایی دارد

ورای این ویدیوهای بامزه حیوانات، گاهی، مشکلات بشرگونه عجیب و غریب نفهته است. لارئل بریتمان حیوانات غیر بشری را مورد مطالعه قرار می دهد که نشانه های از مشکلات بعداشت روانی را به نمایش گذاشته اند-- از خرسهای وسواسی گرفته تا جونده های خودویرانگر و میمونهایی با رفاقتهای غیرممکن. بریتمان این را می پرسد که ما بعنوان انسان از مشاهده نحوه مواجه حیوانات با افسردگی، غم و مشکلات بشرگونه دیگر چه می آموزیم.