جنیفر وردوین: جریان‌های اقیانوسی چگونه کار می‌کنند؟ - جنیفر وردوین

نمایش کامل درس: در سال ۱۹۹۲، یک کشتی باری حامل اسباب‌بازی‌های حمام در طوفان گرفتار شد. کانتینرها در دریا با امواج آب جابجا شده‌ و امواج ۲۸٫۰۰۰ اردک و دیگر اسباب‌بازی‌ها را به اقیانوس آرام شمالی جابجا کرد. اما آن‌ها به در کنار هم نماندند -- بلکه اردک‌ها به وسیله آب به همه دنیا حرکت کرده و منتقل شدند. چطور این اتفاق افتاد جنیفر وردوین تفحصی می کند در دانش جریان‌های اقیانوسی. درس توسط جنیفر وردوین، کارگردانی استودیو Cabong.