وانور کاهیو: هنر باحال، وحشی و بی‌فکرانه آفریقا

ما خیلی به روایتهایی از آفریقا عادت داریم که درباره جنگ، فقر و نابودی هستند، این حرف وانور کاهیو همیار TED است. تفریح کجاست؟ به معرفی آدامس بادکنکی آفریقایی می‌پردازد-- هنر آفریقایی که سرزنده، سبکسر و بدون دستور کار سیاسی است. با بازندیشی ارزش تمام آن چیزی که غیر جدی است، کاهیو درباره این توضیح می‌دهد که چرا به هنری نیاز داریم که دامنه کاملی از تجربه‌های بشر را دربازگویی قصه‌های آفریقا بکار گیرد.