اِرز یولی: چگونه به دیگران انگیزه بدهیم تا کار خوب انجام بدهند

چطور می‌توانیم باعث شویم مردم کار خوب بیشنری انجام دهند: در رای‌گیری‌ها حاضر شوند، به خیریه کمک کنند، در منابع طبیعی صرفه‌جویی کنند یا فقط بطور کلی با دیگران بهتر برخورد کنند؟ محقق و دانشمند اِم آی تی، اِرز یولی، چک لیست ساده‌ای را برای تحت فرمان درآوردن شهرت به اشتراک می‌گذارد -- یا میل جمعی ما به دیده شدن به عنوان فردی بخشنده و مهربان تا خودخواه -- تا به مردم برای عمل کردن به نفع دیگران انگیزه بدهیم. یاد بگیرید که چگونه تغییرات کوچک در رویکردتان در اینکه باعث شوید مردم کارخوب انجام دهند می‌توا