جو دسیمون: اگر چاپگر سه بعدی ۱۰۰ برابر سریعتر بود چه؟

جوزف دسیمون می‌گوید، آنچه ما درمورد چاپ سه بعدی فکر می کنم، فقط یک چاپ دو بعُدیست... که به آهستگی بارها و بارها انجام می شود... . او در TED2015، پرده از روش جسورانه جدیدی بر میدارد که - الهام گرفته از ، بله، الهام گرفته از فیلم ترمیناتور ۲ هست - که ۲۵ تا ۱۰۰ برابر سریع تر چاپ می کند، و محصول صاف و صیقلی تری را ارائه می دهد، قطعات مستحکم تری را بوجود می‌اورد. آیا این دستگاه می توان کمک کرد که وعده های فوق العاده‌ای داده شده برای چاپ سه بعدی تحقق پیدا کند؟