Terry Moore: تری مور: چگونه بند کفش‌هایتان را ببندید

تری مور دریافته که همه‌ی عمر بند کفش‌هایش را اشتباه گره می‌زده. او روی صحنه می‌رود تا راه بهتری را به اشتراک بگذارد. (این نخستین سخنرانی ۳ دقیقه‌ای در تد است که در سال ۲۰۰۵ ضبط شده.)