داو نگوین: عامل محبوبیت سریع برخی چیزها چیست؟

چه رازی هست که مردم محتوا رو دوست داشته باشن؟ به داو نیگون (موسس بوز فید) برای نگاه اجمالی به تیمش که سوال ها، لیست ها و ویدئوهای وسوسه برانگیز تولید میکنن، ملحق بشین و در مورد چگونه اونا یک سیستم به منظور متوجه شدن اینکه چگونه مردن از محتوا برای ارتباط و ساختن فرهنگ استفاده میکنن رو گسترش دادن