مارتینا فلور: زبان اسرارآمیز طراحی حروف

به حروف اطراف‌تان نگاه کنید: روی تابلوهای خیابان، مغازه‌ها، منوی رستوران‌ها، جلد کتاب‌ها. چه بفهمید یا نه، حرف‌ها دارند با شما صحبت می‌کنند، و چیزی ورای معنای متن به شما می‌گویند -- اینکه چیزی که ارائه می‌دهند مدرن است یا هنری یا تخیلی یا مسخره. به همراه مارتینا فلور طراح حروف، رمزگشایی از این زبان اسرارآمیز را یاد بگیرید. او شرح می‌دهد چگونه تغییر شکل، رنگ و بافت حروف می‌تواند درک ما از آنها را دگرگون کند.