راب ویلر: چگونه گفتگوهای سیاسی بهتری داشته باشیم؟

راب ویلر درباره نیروهایی که ما را متحد یا متفرق می‌کنند، مطالعه می‌کند. او به عنوان یک روانشناس اجتماعی، در این‌باره تحقیق می‌کند که چگونه ارزش‌های اخلاقی-- یک منشاء اصلی شکاف-- می‌تواند صرف اتحاد افراد شود. ویلر دیدگاه‌های روز را درباره‌ی راه‌های پل زدن بر شکاف‌های ایدئولوژیک بیان می‌کند و توصیه‌های روشنی در مورد روش‌هایی دارد که با آن می‌توانیم در بحث سیاسی طرف مقابل را قانع کنیم.