شهینی گوسه: تشریح محاسبات کوانتومی در ۱۰ دقیقه

یک کامپیوتر کوانتومی تنها گونه قدرتمندتر کامپیوترهایی که امروز استفاده می‌کنیم نیست؛ چیز کاملا متفاوتی است، که بر اساس درک علمی پدیدار شده -- و مقداری عدم قطعیت. با همکار TED شهینی گوسه وارد سرزمین عجایب کوانتومی شوید و ببینید چطور این فناوری توان متحول کردن پزشکی، و ساخت رمزهای ناشکستنی و حتی دورنوردی اطلاعات را دارد.