John Hardy: جان هاردی : رویای مدرسه سبز من

در تور مدرسه سبز به جان هاردی بپیوندید، مدرسه ای غیر معمولی در بالی که به کودکان می آموزد چطور بسازند، باغبانی کنند و خلاق باشند (و وارد دانشگاه شوند) . محور اصلی این مدرسه قلب تپنده آن است، مدرسه ای که شاید بزرگترین سازه بامبوی بی پیرایه دنیا باشد.