شاد بیگم: چطور زنان در پاکستان تغییر سیاسی خلق می‌کنند

شاد بیگم کنشگر، زندگی خود را وقف توانمندسازی زنان کرده تا از نهایت ظرفیت‌هایشان استفاده کنند. در این گفتار شخصی، او برای ما از تلاش راسخش در جهت بهبود زندگی زنان در جامعه عمیقاً مذهبی و محافظه‌کار در شمال غرب پاکستان می‌گوید -- و زنان را در سرتاسر دنیا برای یافتن صدایشان در سیاست فرامی‌خواند. « ما باید برای حقوق‌مان بایستیم -- منتظر این نمانیم که کسی بیاید و کمک‌مان کند.»