تیتور: خانه ترانه‌ای است که من همواره به یاد داشته‎ام

برای تیتور موسیقی‎دان، آواز خواندن به معنای این است که چیزی از درونت را به دیگران انتقال دهی. او می‌گوید،"اگر مشتاقی که مردم را تحت تاثیر قرار داهی یا اینکه تحسین زیادی در پایان از مردم بگیری، پس تو گیرنده هستی، نه دهنده." به دو قطعه‎ای که او بر روی صحنه TED 2015 درباره عشق، مسافت و خانه اجرا می‎کند گوش فرا دهید.