کریشنا سودیر: سیگار چگونه روی بدن شما اثر می‌گذارد - کریشنا سودیر

درس کامل را از اینجا ببینید: سیگار برای سلامتی‌مان خوب نیست. این اخبار خوبی نیست -- ما دهه‌ها است در مورد مضرات سیگار می‌دانیم. اما دقیقاً چگونه سیگار به ما آسیب می‌رساند و آیا بدن ما قادر به ترمیم در صورت ترک سیگار است؟ کریشنا سودیر اتفاقاتی که در بدن هنگام سیگار کشیدن و ترک آن اتفاق می‌افتد را شرح می‌دهد.