هلن ام. فرل: اختلال دوقطبی چیست؟ - هلن ام. فرل

درس کامل در: واژه ی دو قطبی یعنی «دو انتها.» برای چندین میلیون نفری که در دنیا از اختلال دوقطبی رنج می‌برند، زندگی به دو واقعیت متفاوت تقسیم شده است: شیدایی و افسردگی. خوب عامل این اختلال چیست؟ و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟ هلن ام. فرل عوامل بنیادی و درمان‌های اختلال دوقطبی را شرح می‌دهد. درس از هلن ام. فرل، انیمیشن از عمو زنجبیل.