Rose Eveleth: راز بیماری سفر - رز ایولت

درس کامل در: اگر چه یک سوم جمعیت جهان از بیماری سفررنج می‌برد، اما دانشمندان دقیقا مطمئن نیستند که چه چیزی باعث آن می‌شود. مانند سرماخوردگی ساده، این مشکل به ظاهر ساده‌ای‌ست که هنوز هم درمانی ندارد. و اگر فکرمی‌کنید سفر طولانی خانوادگی با خودرو خوب نیست، تصور کنید که یک فضانورد هستید که دچار بیماری سفر شده! رز ایولت، توضیح می دهد که زمانی که در خودرو دچار بیماری سفر می‌شویم در بدنمان چه اتفاقی می‌افتد. درس توسط رُز ایولت، انیمیشن های تام گران.