Arianna Huffington: آريانا هوفينگتن: چگونه موفق شويم؟ بيشتر بخوابيد

در اين گفتگوي كوتاه، آريانا هوفينگتن ايده كوچكي را به اشتراك ميگزارد كه خود ميتواند ايده هاي بزرگتري را بيدار كند: قدرت خواب خوب شبانه. به جای لاف زدن در مورد اختلالات خوابمان، او از ما می خواهد چشم هايمان را بسته و تصویر بزرگ را ببينيم: ما می توانیم به روش خود بخوابيم براي افزايش دادن به بهره وری و شادی -- و تصمیم گیری هوشمندانه تر.