سوفی تاکر: "Awoo" اجرای آهنگ

آواز دونفره الکترو-پاپ (خواننده) سوفی تاکر به همراه رقص حضار در یک اجرای شاد و ریتمیک آهنگ "Awoo" به همراه درخشش بتا لم.