پروسانتا چاکرابارتی: سرنخ‌هایی از ماقبل تاریخ، یافت شده در غارماهی‌های نابینا

همکار تد پروسانتا چارابارتی بخش‌های پنهان جهان را می‌کاود تا گونه‌های جدید ماهی‌های غار زی را پیدا کند. این موجودات زیرزمینی سازگاری حیرت انگیزی پیدا کرده‌اند، و بینشی زیست شناسانه از نابینایی و سرنخ‌هایی جغرافیایی از جدایش قاره‌ها در میلیون‌ها سال پیش را ارائه می‌دهند. در این سخنرانی کوتاه درباره گذشته دور بیاندیشید.