رایوِز: موزه چهار صبح

مراقب باشید: رایوِز یک وسواس واگیردار در مورد ساعت ۴ صبح دارد. در تِد ۲۰۰۷، این شاعر چیزی را بیان کرد که آن زمان، دلبستگی جزئی نسبت به زمانی بود که همه‌جا تکرار می‌شد. اما پس از آن سخنرانی، ایمیل‌هایی با منابع مبهم و خنده‌دار به سویش سرازیر شدند - از جلد مجله "قلاب‌دوزی امروز!" تا اشاره‌هایی در "عصر حجر" و "خانواده جتسون". نیم‌نگاهی شاعرانه به موزه چهار صبح او، که سرشار از گنجینه‌هاست.