مارکو تمپست: بهترین نمایشی که احتمالا از یک نمونه آزمایشی روبات دیده ایم

مارکو تمپست، با استفاده از تکنیک نمایش و صحنه سازی جذاب خود، یک نمونه آزمایشی ربات چند منظوره را که برای کاردرمحیطی در کنار انسان ساخته شده معرفی می کند. کار او بیشتر به یک نوع فوت و فن جادوگرانه شبیه است تا طراحی یک ماشین پیچیده. روبات او یک روبات با تکنولژی حس گر وبا ویژگی های ایمنی و قدرت است که باعث می شود تا روبات بتواند رابطه نزدیک تری با انسان برقرار کند، که البته کمی هم سحر جادو هم در این رابطه وجود دارد.