کیرا گانت: چطور طناب بازی ریتم خود را پیدا کرد

«Down down, baby, down down the roller coaster...» هیپ هاپ خیلی به ملکه‌های دابل داچ بدهکار است. قوم‌موسیقی‌شناس کیرا گانت ما را به تاریخ جذاب طناب بازی می‌برد.