جیمز پتن: بهترین رابط (اينترفيس) كامپيوتر؟... شايد دستان شما

جيمز پتن (طراح) می گويد: کامپیوتر یک وسیله بسیار قدرتمند برای بیانی خلاقانه است. اما عمدتا آنچه که ما درحال حاضر با کامپیوترها انجام می دهیم، تنها تایپ کردن و تقه زدن( روی کیبورد آنها) است. در اين سخنرانی جذاب، پتن راه جسمانی و غريزی تری را برای آوردن افكار و ايده های شما به زندگی در دنيای ديجيتال تجسم می كند.