جیلیان گیب: چرا بعضی از پرندگان نمی‌توانند پرواز کنند؟ - جیلیان گیب

درس کامل را در اینجا ببینید: باوجود اینکه اجداد مشترک همه پرندگان امروزی می‌توانستند پرواز کنند، گونه‌های مختلف پرندگان به طور جداگانه قابلیت پرواز کردنشان را از دست داده‌اند. پرواز کردن مزایای فوق‌العاده‌ای دارد، به خصوص برای فرار از شکارچیان، شکار کردن و مهاجرت به دوردست‌ها. اما هزینه‌های بالایی هم دارد: انرژی زیادی مصرف می‌کند و اندازه و وزن بدن را محدود می‌کند. جیلیان گیب بررسی می‌کند چه چیز پرندگان را وادار می‌کند تا از قدرت پروازشان دست بکشند. درسی از جیلیان گیب، به کارگردانی آنتون بو