ویوک مارو: چگونه قدرت قانون را در دست مردم بگذاریم

چه کار کنیم وقتی چرخ قانون خوب نمی‌چرخد؟ یا کلاً نمی‌چرخد؟ ویوک مارو روی تبدیل روابط بین مردم و قانون کار می‌کند و قانون رو از یک تهدید یا معضل به چیزی که همه آن را بفهمند، از آن استفاده کنند و به آن شکل بدهند تبدیل می‌کند. به جای تکیه بر وکلا، مارو یک شبکه ی جهانی از همیاران وکیل، یا وکلای پا برهنه ایجاد کرده که به جوامع خودشان خدمت میکنند و قوانین را به بندهای ساده‌تری تبدیل می‌کنند تا مردم بتوانند راه حلشان را پیدا کنند. ببینید که این سخنرانی خلاقانه برای استفاده از قانون به مردم جوامع مختلف