Markus Fischer: یک روبات که مانند یک پرنده پرواز می کند

بسیاری از روباتها می توانند پرواز کنند -- اما هیچ کدام نمی تواند مانند یک پرنده واقعی پرواز کند. در واقع تا زمانی که مارکوس فیشر و تیمش در شرکت فوستو یک روبات پرنده هوشمند ساختند که بزرگ و سبک وزن است و مانند مرغ دریایی با بال زدن پرواز می کند. نسخه ای تازه از نمایش اوج گرفتن آن را در TEDGlobal 2011 می بینید.