نسیم آصفی و برایان لوین: چگونگی بچه‌دار شدن (در آزمایشگاه) - نسیم آصفی و برایان لوین

درس کامل را در اینجا ببینید: از هرهشت زوج در سراسر جهان یکی دچار ناباروری است. اما در ۴۰ سال گذشته، بیش از ۵ میلیون نوزاد با استفاده از روش باروری آزمایشگاهی (IVF) متولد شده‌اند. چگونه این کار صورت می‌گیرد؟ نسیم آصفی و برایان لوین از جزئیات علمی پشت یک باوری آزمایشگاهی می‌گویند.