فین لوتسو-هولم میرستاد: شرکت‌های فناوری چگونه شما را برای دادن اطلاعات و حریم خصوصی فریب می‌دهند

آیا تا کنون شرایط و ضوابط برنامه‌های مورد استفاده خود را مطالعه نموده‌اید؟ فین میرستاد و تیم او در شورای حمایت از مصرف کنندگان کشور نروژ، تقریباً یکروز و نیم وقت خود را برای خواندن شرایط برنامه‌های کاربردی نصب شده برروی یک گوشی تلفن متوسط پرداختند. در سخنرانی درباره روش‌های اعلام هشدار فریبکاری شرکت‌های فناوری، میرستاد به اشتراک دیدگاه‌های خود در ارتباط با صدور مجوز دسترسی به اطلاعات شخصی توسط خود کاربر به شرکت‌ها می‌پردازد -- و نحوه استفاده از داده‌های شما در مقیاسی که هرگز قابل تصور نیست.