Chris Anderson: کریس اندرسن: چگونه ویدیو در وب، نوآوری جهانی را قدرت می‌بخشد

کریس اندرسونٍ TED می‌گوید که حضور وید‌یو در وب یک پدیده جهانی را به پیش می‌برد که او اسمش را نوآوری شتاب‌گرفته جمعی گذاشت -- یک چرخه خودگردان از آموختن که می‌تواند به اندازه اختراع صنعت چاپ تاثیرگذار باشد. ولی برای ورود به قدرت آن،‌ شرکت‌ها باید با دید خیلی باز جلو بروند. و برای TED‌،‌ این یعنی آغاز یک فصل کاملا جدید.