امینه غریب فکیم: مصاحبه‌ای با اولین رئیس جمهور زن موریس

امینه غریب فکیم، یک پژوهشگر، کارآفرین بوده واکنون رئیس جمهوری موریس است -- نخستین رئیس جمهوری مسلمان زن در آفریقا. غریب فکیم در یک گفتگوی وسیع با استفانی بوزاری، روزنامه نگار، درباره آغاز فروتنانه حرفه سیاسی‌اش بحث می‌کند. اینکه چطور می‌شود فردی هم مذهبی باشد و هم دانشمند و چرا باید از دانش سنتی آفریقایی بیش از پیش قدردانی کنیم. او می گوید، «فکر نمی‌کنم باید خودتان را جدی بگیرید، باید به آنچه که می‌توانید انجام دهید ایمان داشته باشید، اعتماد به نفس داشته باشید و مجموعه ای از اهداف را برای خودت ت