سامی نور یونس: تاریخ مختصری ازنبرد طولانی ترنس‌ها برای رسیدن به برابری

فعال حقوق «تراجنسیتی‌ها» و تد رزیدنت، سامی نور یونس، تاریخ قابل توجه وچندصد ساله‌ی جامعه‌ی ترنس‌ها را با ما درمیان می‌گذارد که پر است از داستان‌های تهورآمیز و پیروزی‌های الهام بحش-- و نبرد برای بدست آوردن حقوق مدنی که سال‌های درازی دستخوش ناملایمات زیادی بوده است. او می‌گوید:«تصور کنید که چقدرگفتگوی ما تغییر پیدا می‌کرد اگر ما اقرارمی‌کردیم چه مدت است که ترنس‌ها به دنبال برابری هستند.»