ناوی رادجو: خلق راه حلهایی برای مشکلات در مواجهه با محدودیت‌های شدید

ناوی رادجو سالها وقت صرف مطالعه جاگاد "jugaad،" کرده است، که آن به عنوان نوآوری صرفه ‌جویانه مشهور است. پیشگامی کارآفرینان در بازارهای نوظهور که صرفه جویانه ارزش منابع محدود را می دانند، اکنون در سطح جهانی بکار گرفته می شود. او سخنرانی اش را با ارائه نمونه هایی از ابتکار و خلاقیت انسان در کار، جاگاد "jugaad،" شیرین می کند و سه اصلی را که ما می توانیم از کمترین منابع بیشترین بهره برداری را بکنیم را بیان می کند.