رابین نِیگِل: آنچه که در سیستم دفع زباله‌ی نیویورک کشف کردم

ساکنین نیویورک روزانه ۱۱٫۰۰۰ تن زباله تولید می کنند. هر روز! این آمار قابل توجه تنها یکی از دلایلی است که "رابین نِیگِل" یک پروژه ی تحقیقاتی را در مورد کارگران شهرداری شروع کرد. او در خیابان‌ها کار کرد، با کامیون‌های مجهز به جاروی مکانیکی کار کرد، او حتی یک کامیون حمل زباله را به تنهایی راند -- تمام این‌ها برای این که بتواند به پرسش ظاهراً ساده اما پیچیده ای پاسخ دهد: چه کسی محیط زندگی ما را تمیز می کند؟