آشوینی انبرجان: پول دیجیتال چگونه به استارت‌آپ‌ها برای جذب سرمایه کمک می‌کند

آشوینی انبرجان کارآفرین می‌گوید ما در عصر طلایی نوآوری زندگی می‌کنیم -- اما سرمایه خطرپذیر همقدم با این عصر توسعه نیافته، و استارت‌آپ‌ها سرمایه اولیه‌ای را که برای رشد کردن لازم دارند دریافت نمی‌کنند. در این سخنرانی مختصر، او داستان شرکتش را بازگو می‌کند، اینکه با استفاده از قدرت همکاری و پول دیجیتال چطور این شرکت بخشی از راهی کاملا جدید شد برای کسب سرمایه.