داستین شرودر: چطور می‌توانیم کیلومترها زیر پهنه یخی جنوبگان را ببینیم

جنوبگان یک منطقه وسیع و پویا است، اما تکنولوژی‌های رادار -- از زمان جنگ جهانی دوم -- دوره حسگرهای مینیاتوری بسیار پیشرفته فیلم -- دانشمندان را قادر می‌سازند که تغییرات زیر یخ قاره را با جزییات بی‌نظیری مشاهده کنند و دریابند. به داستین شرودر یخچال شناس رادیویی در پرواز بر فراز جنوبگان بپیوندید و ببینید که چطور رادار نفوذ کننده در یخ به ما کمک می‌کند که در مورد افزایش سطح آب دریا در آینده بدانیم -- و معنی آب شدن یخ‌ها برای همه ما چیست.