Joshua Walters: جاشوا والترز: فقط به اندازه ی کافی دیوانه باشید!

کمدین جاشوا والترز (Joshua Walters) که از اختلال دو قطبی (Bipolar disorder) زنج می برد از فاصله ی میان بیماری و توانایی فکری سخن می گوید. در این سخن رانی خنده دار و پر مغز او می پرسد: توازن درست میان درمان دیوانگی و رساندن یک دیوانه به مرز آخرین نوآوری و خلاقیت چیست!؟