نیکول پاریس و اد کیج: درس بیت‌باکس توسط پدر و دختر

نیکول پاریس به شکلی بزرگ شد که یک نوازنده بیت‌باکس شود- هنگامی که او کوچک بود، پدرش، اد کیج شب‌ها موقع خواب برای او بیت باکس می‌نواخت. اکنون این دو برای مبارزه در بیت‌باکس و مسابقات نوازندگان، که ترکیبی از رپ کلاسیک با رقص الکترونیکی تلفن های همراه است شناخته شده‌اند. خودتان را آماده برای یک ضربه از یک درس تاریخی هیپ هاپ، و لذت بردن ازآن آماده کنید.