رنه لاوفر: چقدر باید دور شوید تا از گرانش فرار کنید؟ - رنه لاوفر

درس کامل در: تمام ستاره‌ها، سیاه‌چاله‌ها، انسان‌ها، گوشی‌های هوشمند، و اتم‌ها دائماً در حال کشیدن یکدیگر هستند. پس چرا احساس نمی‌کنیم که به میلیاردها طرف کشیده می‌شویم؟ و آیا جایی در جهان هست که از این کشش خلاص شویم؟ رنه لاوفر گریز ناپذیری گرانش را توضیح می‌دهد. درس از رنه لاوفر، کارگردان TED-Ed.