Adrián Paenza: چگونه تا کردن کاغذ می‌تواند شما را به کره‌ی ماه ببرد

آیا با ۴۵ بار تاکردن یک تکه کاغذ می‌توان به ماه رسید؟ با دیدن اینکه وقتی فقط یک برگ کاغذ تا می‌شود چه اتفاقی می‌افتد، ما پتانسیل باورنکردنی رشد نمایی را می‌بینیم. این درس شما را در حالی رها می‌کند که می‌خواهید یک برگ کاغذ بردارید و ببینید که چند بار می‌توانید آن را تا کنید! درس‌گفتار توسط آدرین پائنزا، پویانمایی توسط TED-Ed.