جِرِمی هووارد: پیامدهای شگفت انگیز و هولناک رایانه هایی که می توانند یاد بگیرند

اگر به یک رایانه یاد بدهیم چگونه یاد بگیرد، چه روی می دهد؟ جِرِمی هووارد، متخصص فناوری، به بیان برخی دستاوردهای جدید در زمینه به سرعت در حال پیشرفت یادگیری عمیق می پردازد، تکنیکی که می تواند به رایانه ها توانایی یادگیری زبان چینی، یا تشخیص تصاویر، یا تشخیص پزشکی را یاد بدهد. (یکی از ابزارهای یادگیری عمیق، توانسته پس از ساعتها تماشای یوتیوب، مفهوم گربه ها را به خود آموزش بدهد.) به موضوعی توجه کنید که نحوه ی عملکرد رایانه های اطراف شما را تغییر خواهد داد... زودتر از آنچه شاید فکرش را بکنید.