جف اسپک: چهار روش برای شهری با امکان پیاده روی بیشتر

رهایی از خودروها، رهایی از پراکندگی، آزادی برای پیاده رفتن در شهر خودتان! طراح شهری، جف اسپک، تئوری عمومی خود را درباره راه رفتنی کردن (شهر) بیان میکند-- چهار اصل برای اینکه شهر های پراکنده متشکل از بزرگراه های شش بانده و بلوک های ۱۸۰ متری را به شهرهایی امن، عرصه هایی مناسب عابر پیاده، پر از مسیرهای دوچرخه و خیابان های سه لاینه تبدیل کرد.