پروسانتا چاکرابارتی: چهار میلیارد سال تکامل در ۶ دقیقه

آیا انسان‌ها از میمون‌ها تکامل یافته‌اند یا از ماهی‌ها؟ دراین سخنرانی روشن کننده، پروسانتا چاکرابارتی آبزی‌شناس وعضو TED ، نادرستی چند افسانه زنجیروار را درباره سیر تکامل اثبات می‌کند و ما را متقاعد می‌کند تا به یاد داشته باشیم که بخش کوچکی از این فرآیند پیچیده و چهار میلیارد ساله هستیم نه پایان این راه. چاکرابارتی می‌گوید: « ما هدف تکامل نیستیم. ما را برگ‌های جوانی روی این درخت کهن و عظیم زندگی تصور کنید که با شاخه‌‌های نامرئی نه تنها به یکدیگر بلکه به خویشاوندان منقرض شده و اجداد تکامل یافته