توماس کورن: وسواس خطرناک کامل بودنمان دارد بدتر می‌شود

روانشناس اجتماعی، توماس کورن در جست و جوی این است که چگونه فشار کامل بودن-- در فیدهای شبکه‌های اجتماعی، در مدرسه، هنگام کار--باعث افزایش بیماری‌های روانی شده است، خصوصا در میان نسل جوان.در مورد علل این پدیده و این که ما چگونه می‌توانیم فرهنگی را بسازیم که لذتهای ناکامل بودن را تجلیل می‌کند.