Halla Tómasdóttir: هالا توماسدوتیر: یک واکنش فمینیستی به سقوط مالی ایسلند

هالا توماسدوتیر در اوج بحران مالی ایسلند شرکت خودش بنام Audur Capital را، با 5 نگاه فمینیستی به سرویسهای بازرگانی، از بحران نجات داد. او در TEDWomen این 5 دیدگاه را بیان میکند.