Jessica Green: جسیکا گرین: آیا ما به نادرست ميکروبها را فیلتر می‌کنیم؟

آیا ما باید چیزهایی که در هوای آزاد يافت مي‌شوند را خارج از بیمارستان نگه داریم؟ اکولوژیست و عضو تد جسیکا گرین پي برده است که تهویه مکانیکی هوا باعث خلاص شدن از دست بسیاری از انواع میکروب‌ها می‌شود، اما به نادرست: ميكروبهايي که در بیمارستان به حال خود رها شده‌اند، بسيار بیشتر بیماری‌زا هستند.